Prekladateľka a tlmočníčka

pre rumunský jazyk

Phone

+421 907 399 183

Čo ponúkam?

 • Preklady

  Preklady môžu byť úradné alebo neúradné. Úradné preklady sú overené prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve Spravodlivosti Slovenskej republiky

   

 • CAT preklady

  Pri niektorých neúradných prekladoch používam profesionálne CAT nástroje, čo zaručuje presnú a jednotnú terminológiu a zároveň eliminuje chybovosť. CAT preklad je taktiež lacnejší a rýchlejšie vypracovaný

   

 • Tlmočenie

  V prípade potreby vykonávam aj úradné a neúradné tlmočenie. Ponúkam konsekutívne, simultánne a súdne

 • Korektúry

  Okrem základného prekladania, ponúkam aj celý rad služieb textového overenia – jazyková korektúra, významová, vecná

Cenník

 • Úradný preklad

  19.92 €/NS

 • Neúradný preklad

  14.94 €/NS

 • CAT preklad z rumunčiny do slovenčiny

  0.064 €

 • CAT preklad zo slovenčiny do rumunčiny

  0.055 €

 • Úradné tlmočenie

  19,92 €/h.

 • Neúradné tlmočenie

  dohodou

 • Korektúra

  dohodou

Máte záujem o niektorú z uvedených služieb?

Stačí vyplniť formulár a ja Vám pripravím cenovú ponuku, ušitú na mieru vašim požiadavkám

Áno!
To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create