CAT nástroje sú akýmsi ideálnym spôsobom, ako vykonávať preklady do rumunčiny či iného jazyka. Pomáhajú znižovať náklady za vypracovanie prekladu a zároveň stúpa ich kvalita. Čítajte ďalej a zistíte, ako tento cieľ CAT nástroje dosiahnu.

CAT = Computer-assisted Translation = počítačom podporovaný preklad

Stále ide o ľudský preklad, ale počítačový software sa prekladateľovi stáva výkonným asistentom pri niektorých úkonoch.

Ako to celé funguje?

  • CAT software ukladá preložené vety do prekladovej pamäte.
  • Počas prekladu sa možno vyskytne rovnaká alebo podobná veta.
  • CAT software prekladateľovi už preloženú vetu ponúkne.
  • Prekladateľ tak uvidí túto už preloženú vetu ako návrh, ktorý buď “odklepne” tak ako je alebo ho podľa potreby upraví.

V kocke takto. Z toho vyplýva niekoľko zrejmých výhod…

CAT preklady do rumunčiny – výhody:

  • striktné dodržanie odbornej terminológie v celom preklade
  • zachovanie štylistickej jednotnosti vo všetkých dokumentoch
  • zrýchlenie prekladu do rumunčiny a zníženie jeho ceny (slová vo vetách, ktoré sa opakujú, prekladateľ účtuje iba 30%-nou sadzbou)
  • spracovanie akéhokoľvek formátu súboru. Preklad vám dodám vo formáte, v akom som od vás dostala zdrojový text. Nemusíte tak ťažkopádne vracať preklad do pôvodného formátu, čo navyše vedie k výskytu chýb a nepresností v texte.

CAT preklady do rumunčiny sú jednoznačne presnejšie, rýchlejšie a konzistentnejšie. Za túto kvalitu sa priplácať nemusí, pri rozsiahlejších textoch dokonca zníži cenu za preklad.

Leave a reply