Prekladateľka a tlmočníčka

pre rumunský jazyk

Phone

+421 907 399 183

Ana-Daniela Liczenczias

Mojou prácou sú preklady a tlmočenie z/do rumunského jazyka. Prekladám a tlmočím pre štátne orgány (súdy, prokuratúru, políciu, matriku..atď), ale aj pre celý rad ďalších zákazníkov, ku ktorým patria tak domáce ako aj zahraničné organizácie, veľké i menšie spoločnosti, domáce i zahraničné právnické firmy či súkromné osoby.

Ako rodený hovorca, Vám viem vyhotoviť preklady a zabezpečiť tlmočenie z tých najrôznejších oblastí:

 • administratíva, školstvo a vzdelávanie
 • internetové stránky, služby, marketing
 • stavebníctvo, odborné posudky
 • technická dokumentácia, ekonomika
 • financie, právo, zdravotníctvo a iné
 • výpočtová technika, obchod

Prečo ja?

 • Profesionalita

  Služby, ktoré poskytujem sú profesionálne, či už tlmočnícke alebo prekladateľské, z/do rumunského a moldavského jazyka

 • Odbornosť

  Odbornú terminológiu si vždy vopred naštudujem.

 • Kvalita

  Preklady aj tlmočenie vyhotovujem osobne a tým ručím za ich kvalitu.Vyhotovené preklady potvrdím mojím podpisom a pečiatkou.

Najnovšie články

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create