Prekladateľka a tlmočníčka

pre rumunský jazyk

Phone

+421 907 399 183

  • CAT nástroje sú akýmsi ideálnym spôsobom, ako vykonávať preklady do rumunčiny či iného jazyka. Pomáhajú znižovať náklady za vypracovanie prekladu a zároveň stúpa ich kvalita. Čítajte ďalej a zistíte, ako tento cieľ CAT nástroje dosiahnu.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create